Monthly Archives: Styczeń 2016

Dziecięcy Bal Karnawałowy.

30 stycznia w Eydehavn-Kuben Frivilligsentral odbędzię się bal karnawałowy dla dzieci.

Cena: 50 kr./ osobę / STROJE OBOWIĄZKOWE!
Zgłoszenia do 28 stycznia 2016r.
Organizatorzy zwracają się z prośbą do rodziców o przygotowanie wypieków dla dzieci.

Szczegóły wydarzenia na profilu facebookowym Polonii Norweskiej w Arendal tutaj.

Baza wiedzy: Zasiłek chorobowy w Norwegii.

Zasiłek chorobowy (sykepenger) to świadczenie wypłacane przez NAV pracownikowi znajdującemu się na zwolnieniu lekarskim. Ma ono na celu zapewnienie dochodu pracownikowi, który jest tymczasowo niezdolny do wykonywania pracy.

Pracodawca wypłaca pracownikowi chorobowe przez pierwsze 16 dni kalendarzowych. Jeśli po 16 dniach pracownik nadal przebywa na zwolnieniu, zasiłek chorobowy wypłaca NAV.

Stawka zasiłku wynosi 100% wynagrodzenia brutto. Maksymalny okres pozostawania na zwolnieniu lekarskim wynosi 52 tygodnie.

Jeśli dana osoba w czasie zwolnienia lekarskiego przebywa w Norwegii, zasiłek chorobowy jest wypłacany przez lokalny oddział NAV, do którego należy regularnie dostarczać zwolnienia lekarskie wystawiane przez lekarza norweskiego. Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim za granicą (np. w Polsce) musi wysyłać stosowną dokumentację do NAV dla obcokrajowców (NAV Internasjonalt) za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce.